Day: July 19, 2020

ตกแต่งภายใน

ข้อควรคำนึงในการออกแบบตกแต่งภายในข้อควรคำนึงในการออกแบบตกแต่งภายใน

การออกแบบตกแต่งภายใน หรือที่เรามักใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เป็นคำคุ้นปากว่า“อินทีเรีย (Interior)”  เพื่อให้ทางบริษัทรับออกแบบตกแต่งภายในสร้างสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันให้เกิดความสะดวกสบายในด้านประโยชนใช้สอยในรูปแบบโดยอาศัยเหตุผลทางพฤติกรรมและข้อมูลต่างๆ ของมนุษย์เป็นหลัก ความหมายของการออกแบบตกแต่งภายใน คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า “การตกแต่งภายใน” คือการพา Interior Designer (มัณฑนากร) มาเลือกซื้อของเข้าบ้าน จัดวางเฟอร์นิเจอร์ในบ้าน หรืออย่างมากที่สุดก็ออกแบบเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน (Built in Furniture) ซึ่งความจริงแล้ว การออกแบบตกแต่งภายใน มีความหมายครอบคลุมถึง การรู้จักวางแผนจัดตั้งขั้นตอน และรู้จักเลือกใช้วัสดุวิธีการเพื่อทำตามที่ต้องการนั้น โดยให้สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบและคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดตามความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมา ที่ต้องคำนึงถึงฟังก์ชั่นและการใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัย ว่าควรตอบโจทย์อย่างไรให้มีความสุขในบ้านหลังนี้ โดยเน้นหลักของการจัดวางตำแหน่งพื้นที่ของห้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องนอน